• Qfast

SECURITY MONITORING


Security monitoring, Netwerk Beveiliging, Datalek Monitoring, Risk Analyse

In onze ogen begint informatiebeveiliging met het bepalen van het strategisch beleid en het verankeren van dat beleid binnen de organisatie zodat personen er ook naar gaan handelen (bewustzijnsverandering). Te denken valt aan risicoanalyses, bewustwording programma’s en de inzet van automatisering om de gevolgde procedures te monitoren. Security monitoring, Netwerk Beveiliging, Datalek Monitoring, Risk Analyse

Qfast levert verschillende diensten gericht op beveiliging van bedrijfsnetwerken. Wij onderzoeken uw bedrijfsnetwerk door het uitvoeren van scans en testen met speciale gecertificeerde apparatuur en software om er achter te komen hoe de staat van de beveiliging is van uw ICT- infrastructuur. Daaronder vallen onder andere: Pentesting, Vulnerability scanning en Risks assessments.

Uiteraard heeft security monitoring betrekking op het signaleren van aanvallen en malware infecties maar ook op het controleren van wijzigingen in de infrastructuur en met name het identificeren van ongeautoriseerde wijzigingen. Ook worden toegekende autorisaties en het gebruik er van bewaakt zodat hierover gerapporteerd kan worden in het kader van compliancy aan regelgeving.

Het belang van informatiebeveiliging neemt toe naarmate bedrijven meer digitale informatie opslaan binnen de eigen organisatie en daarbuiten. Met het toenemend aantal in de media gesignaleerde problemen over beveiligingslekken, is het raadzaam om op bestuursniveau mogelijke ‘bedreigingen’ van binnen en van buiten, op tijd in beeld te hebben. Weet u bijvoorbeeld dat de wetgeving rond AVG per 25 mei 2018 verandert? Er geldt een meldplicht bij een datalek, een regelgeving die gevolgen kan hebben voor uw huidige werkprocessen.

Wilt u meer informatie over wat er verandert per 25 mei 2018? Maak vrijblijvend een afspraak met onze adviseur, wij praten u graag bij over de informatiebeveiliging en beveiligingsmogelijkheden.

Onze aanpak:

  • Wij werken met security experts
  • Wij helpen u met de risicoanalyse
  • Gecertificeerde scan apparatuur
  • Structurele security monitoring indien gewenst

Bel mij terug Wij bellen u binnen één werkdag terug.