Qfast

Meldplicht Datalekken oplossing

Wetswijziging per 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 worden er een aantal wijzigingen van kracht in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De aanpassingen zijn o.a:

   • De meldplicht van datalekken aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
   • Het College (CBP) kan een hogere bestuurlijke boete opleggen bij het ten onrechte niet nakomen van de meldplicht bij datalekken.
   • De geldboetes zijn door de aanpassing verhoogd van maximaal 4.500 euro naar maximaal 810.000 euro. (maar per 1 januari 2016 geldt mogelijk een hoger bedrag)
  • Deze wetgeving verplicht u, ondanks goede beveiliging, melding te maken bij het college bescherming persoonsgegevens als een hacker patiëntgegevens heeft buitgemaakt.

Voor u betekent dit dat u niet alleen moet zorgen voor een goede beveiliging, maar verantwoordelijk bent om te kunnen zien als een hacker bij uw vertrouwelijke patientgegevens is geweest. Blijkt in de praktijk dat er bij uw organisatie persoonsdata is uitgelekt, maar u heeft dit niet gemeld, dan is in de wet opgenomen dat het CPB u een bestuurlijke boete moet opleggen.

Informatiebronnen

Meer informatie over dit onderwerp leest u op:

de website van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

de website Medisch ondernemen

de website digitale zorg

Gratis Adviesgesprek

Wij komen graag binnenkort bij u langs om samen met u te bespreken welke maatregelen u als bedrijf moet nemen om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Na afloop van het gesprek:

     • Bent u op de hoogte van de gevolgen van de wetgeving
     • Weet u wat u moet doen om te voldoen aan de wet
     • Bent u op de hoogte welke verplichtingen u heeft in het geval van een datalek
     • Zijn de oplossingen bij u bekend