Boetes mkb om data van klanten

Kleinere ondernemers die met gegevens van klanten werken staan aan de vooravond van boetes. Zes op de tien mkb-bedrijven beseft niet dat nieuwe Europese privacyregels hen geld gaat kosten.

 Dat blijkt uit een peiling door online ondernemersplatform MKB Servicedesk onder 3200 bedrijven.

Vanaf 25 mei volgend jaar vervangt de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens. Alle Europese lidstaten krijgen dezelfde privacywetgeving, die vergaande consequenties voor Nederlandse ondenemers krijgen.

Flinke boetes

Brussel heeft al flinke boetes aangekondigd voor bedrijven die de wet niet naleven. Oplopend tot €20 miljoen voor grote bedrijven of 4% van de wereldwijde omzet als dat een hoger bedrag is.

,,Maar bijvoorbeeld ook webshops of financieel dienstverleners, iedereen die met klantendata werkt, krijgt hier onverbiddelijk mee te maken”, aldus de zegsman van MKB Servicedesk. ,,Ondernemers moeten echt aan de slag.”

Ingrijpen

,,Voor het bewaren en verwerken van klantgegevens gaan strengere normen gelden en worden er meer verantwoordelijkheden neergelegd bij bedrijven. Dat kan niet zonder zijn technische, administratieve en organisatorische maatregelen.”

Die kunnen per bedrijf verschillen. Zaak is dat ondernemers vooraf maatregelen nemen om boetes te voorkomen. De rondgang is alarmerend: elf maanden voor de start, wist van het kleinbedrijf tot zes medewerkers zelfs driekwart van de respondenten niets.

Hier de achtergronden van de privacymaatregel